Contact

Locatie Rosmalen
Dolf Geerts
Smaragdborch 3
5241 LH Rosmalen
073 - 523 06 03
06 - 414 904 25

Locatie RKVV Wilhelmina
(Sportcomplex De Saren)
De Saren 12
5235 AL 's-Hertogenbosch
06-414 904 25

Counseling behandeling

Counseling Behandeling

Counseling behandeling is een serie gesprekken tussen de verzoeker van het counsel-gesprek en de behandelaar.
In een vaak 5 tal gesprekken wordt de eerste kennismaking en verdieping van de problematiek vastgesteld.counseling behandeling
Daarmee wordt een eerste stap gezet naar een verandering

Counseling behandeling houdt “verandering” in.

Counseling behandeling: Cliënten die zich bij een counselor melden, hebben meestal een probleem waar ze niet of moeilijk mee om kunnen gaan. Om er wel of beter mee om te kunnen gaan dient er iets te veranderen. Dat kan een gedragsverandering betekenen, het kan een andere benadering van de situatie inhouden of het kan zelfs betekenen dat er voor een heel andere richting gekozen moet worden. In ieder geval dient er iets te veranderen.

Counseling behandeling: De 5 eerste gesprekken worden opgevolgd met enkele vervolgsessies. De cliënt bepaalt de route. EvenwichtOok krijgt de cliënt er opdrachtjes bij om de verandering eigen te maken. De authenticiteit van de cliënt wordt niet veranderd. Echter alleen een aanpak, methode of vrees om iets te doen van de cliënt. Foto geeft een beeld weer van “in balans zijn”.

Heeft u nog vragen over counseling?
Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag.