Contact

Locatie Rosmalen
Dolf Geerts
Smaragdborch 3
5241 LH Rosmalen
073 - 523 06 03
06 - 414 904 25

Locatie RKVV Wilhelmina
(Sportcomplex De Saren)
De Saren 12
5235 AL 's-Hertogenbosch
06-414 904 25

Counseling effecten

Counseling effecten

Counseling effecten: De cliënten die bij Counseling Rosmalen lopen ervaren een verbetering van levenskwaliteit (Counseling effecten).
Dit blijkt uit de kleinschalige stappen die met de cliënten genomen worden.
De te nemen hindernissen, denk aan het bieden van psychische ondersteuning, worden SMART opgesteld.

Een 3 tot 5 gesprekken zijn nodig om met elkaar een beeld te hebben over de te nemen hindernissen ccounseling effecten .q. problemen die worden ervaren. Het onderling vertrouwen moet groeien. De gesprekken hierna hebben een verdiepend karakter. Veelal zijn er een tien-tal gesprekken nodig om de waarde van het zorgen te onderkennen en aan te kunnen pakken.

Counseling effecten: In het begin worden gesprekken met een aantal doelen geformuleerd. Het worden eigen doelen. Bij deze vastlegging van doelen worden deze ook meetbaar gemaakt. Latere gesprekken ontstaan in een vorm die de cliënt het als beste ervaart

Counseling effecten, de doelen zijn:

  • Specifiek: herkenbaar een de eigen hindernissen
  • Meetbaar: de te nemen stappen zijn meetbaar en daarom benoemd tijdens de besprekingen
  • Acceptabel: de cliënt draagt deze doelen aan en daarmee zijn deze acceptabel
  • Realistisch : het cliënt eigen programma maakt dat de doelen realistisch zijjn
  • Tijdgebonden: deze laatste versie is gekoppeld aan de afspraken die met elkaar gemaakt worden

Counseling effecten: de klachten die bij Counseling Rosmalen zich voordoen zijn gericht op somberheid, stress of spanning en kunnen het functioneren en de kwaliteit van leven behoorlijk aantasten.

Counseling effecten: Counseling Rosmalen biedt een laagdrempelige psychologische interventie aan. Ofschoon Counseling in het algemeen een breed begrip is, wil niet zeggen dat het daarmee niet SMART te maken is. De counseling is cliënt gebonden. Vandaar de goede counseling effecten.

voorbeeld counseling effecten

Recent is vanuit gesprekstechnieken bij een cliënt vertrouwen ontstaan om met (haar/zijn) baas te praten over spanningen op het werk. Tijdens de counseling gesprekken wordt het vertrouwen gegeven dat cliënt(e) met het juiste gevoel naar haar werkgever kan stappen. De terugkoppeling is voor beiden een winstpunt. De werkgever zei “fijn dat je het zegt, nu kunnen we er wat aan doen”.
Cliënt(e) heeft de werkzaamheden om kunnen gooien en gaat nu weer met plezier weer naar het werk.

Paasei_5Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is….. daarom is het nodig om af en toe de gesprekkken weer eens op te pakken en de eigenwaarde te herkennen. Het ‘goud’ ligt in de handen van de cliënten

Maak vrijblijvend een afspraak en ervaar de bijzondere aanpak en Counseling effecten bij Counseling Rosmalen